Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för Attmars Hembygdsförening 2019

30 April Valborgsfirande med Attmarskören

Maj Underhållsarbeten och städdagar

21 Juni Midsommarfirande

22 Juni Midsommargudstjänst

2-4, 9-11, 16-18, 23-25 Juli SommarCafé med loppis

12 Juli Allsångskväll kl.19

7 Augusti Seniordagen kl. 14
Fika och underhållning för de äldre.

10 Augusti Attmarsdagen med spelmansstämma kl.11-16
Kafé, loppis, knallar, kolbullar.

Styrelsen.
LÄNKAR

Till första sidan