Föreningens historia

Bildandet

Den 28 april 1935 hade det anordnats en fest i Lucksta på initiativ av Nils August Flodén och med John Nordell från Ånge som talare. Vid detta tillfälle bildades Attmars hembygdsförening och 64 personer anmälde sig som medlemmar. Målet var att införskaffa en egen gård, för att kunna bedriva verksamheten.

De första byggnaderna

År 1936 hölls den första midsommarfesten i föreningens regi på Sörfors herrgårdsplan. Det gav ett gott ekonomiskt reslutat och även festerna de följande två åren. 1938 inköptes Nils-Annersgården i Norrböle för 1800 kronor. Under några år därefter var det lite kärvt med ekonomin och verksamheten låg nere. På hösten 1941 kunde köpet ske av Melanderska gården (nuvarande Jan-Knutsgården). Köpesumman var 7000 kronor och häradshövding Kramer gick in som garant till Attmars sparbank, samt ett flertal medlemmar gav ett ekonomiskt bidrag för att genomföra köpet. Vintern 1946 flyttades Nils-Annersgården från Bölom med häst och släde till hembygsgården.

Dansbanan

Från början hade föreningen en stor och fin utedansbana, där dansmusik framfördes bl.a. av ortens välkända orkester Lucky Boys. Denna dansbana blev med åren förstörd av regn och snö och 1950 beslöts det att en riktig danshall skulle byggas.

Fler byggnader

Sörängsstugan flyttades till hembygsgården året 1961. Den hade varit en drängstuga på fastigheten i Söräng ägd av Jonas Persson. Sonen August skänkte stugan och Attmars CKf har stått för inredningen. Sädesmagasinet är från Sörfors järnbruks tid år 1765 och är skänkt av Jan Bäckström till hembygsgården. Det finns även en bagarstuga, som kommer från Attmarby och är skänkt av Bertil Offnegårdh. Den gamla bagarstugan som fanns tidigare brann ner år 1920. Stallet, ladugården och logen har upprustats efterhand och är i bra skick. Melanderska gården fick namnet Jan-Knuts gården efter första ägaren. Den har en så gott som helt orörd bondgårdsmiljö från början och mitten av 1800 talet. Under alla åren har det med styrelsernas, byombudens och medlemmars hjälp vuxit fram en välskött och vacker hembygsgård som tål att visas upp.
LÄNKAR

Till första sidan