Attmars Hembygdsförening

Gåvo- och Minnesfond

Attmars Kyrka
Attmars Kyrka (Foto:Martin Martinsson)

Ni kan hedra den bortgångnes minne genom att med en gåva stödja föreningens verksamhet.

Kontakta

Tuna – Attmars församling telefon: 060-53 54 30

Det går även bra att kontakta Rune Öhlén telefon: 060-214 26
LÄNKAR

Till första sidan