Styrelsen

Ordförande
Nils Erik Planck
Tel 070-283 42 23

Vice ordförande
Jan-Olof Engblom
Tel 070-257 12 03

Kassör
Birgitta Stockhaus
Tel 070-331 58 12

Sekreterare
Jeanette Lindblom
Tel 070-282 05 54

Övriga ledamöter
Erik Svalander
Tel 073-031 63 16
Kalle Olsson
Tel 070-358 35 31
Anders Bergman
Tel 070-278 72 94
Staffan Burman
Tel 070-667 95 76
Yvonne Gröning
Tel 070-242 40 24

Suppleanter
Lennart Offnegårdh
Tel 073-071 74 77
Naimy Löfqvist
Tel 070-228 65 83
Bertil Bergman
Tel 070-311 81 80
Matz Persson
Tel 073-048 44 03
Bertil Fredholm
Tel 070-261 32 59

Intendentgruppen
Lennart Offnegårdh (Intendent)
Tel 073-071 74 77
Britt-Marie Offnegårdh
Tel 060-200 88
Birgitta Offnegårdh
Tel 060-250 75
Kerstin Elfving
Tel 070-593 77 29
Martin Martinsson
Tel 070-248 64 65

Byombud

Västmarken
Gun Helsing

Specksta-Bro
Rune Öhlén

Karläng-Attmarby
Norma Olsson

Lucksta
Sigrid Olsson

Sörfjolsta
Ulla-Britt Karlsson

Norrfjolsta-Sörfors
Sture Lundgren

Bölom
Helena Skogetun

Skedvik
Karin Gidlund

Östbygden
Jan-Olof Engblom

Norrlindsjö
IngaLill Mohlén-Backeus

Sörlindsjö-Gryttjen-Malstabodarna
Ann-Cristin Fredholm

Östansjö-Västergård
Britt-Inger Lindé

Norrhassel
Svea Zetterberg

Långskog
Birgitta Stockhaus

Revisorer
Anders Nilsson
Staffan Nilsson

Revisorsuppleanter
Erik Lindström
Pelle Olsson
LÄNKAR

Till första sidan